Jak stříhat a prořezávat záhonové a popínavé růže?  

Jak stříhat a prořezávat záhonové a popínavé růže? Růže vysazujeme nejlépe v bezlistém stavu buď na podzim, nebo včas na jaře ještě před rašením (zvláště pokud se jedná o prostokořenné sazenice).
Před sázením asi o třetinu zkrátíme kořeny, na vlastní výsadbový řez je čas až na jaře – tu správnou dobu pro řez růží určuje vývin pupenů (mají být těsně před vyrašením). Pozdním řezem pak už odstraňujeme jen nové mladé výhonky, takový řez totiž způsobuje ztrátu energie, protože proud mízy v keři je již silný. Keře růží je vždy nutné řezat tak, aby nové výhony vyrůstaly ze dřeva, které je blízko u půdy.

 

Různé typy růží vyžadují odlišnou péči

Nejpočetnější a pěstitelsky nejvýznamnější skupinou jsou růže záhonové. Dělíme je na:  

 1. Velkokvěté a mnohokvěté záhonové růže sestříhneme každoročně na 3–5 oček.
 2. velkokvěté (čajohybridy), vyznačující se velkými plnými květy, které kvetou několikrát od jara až do podzimu
 3. mnohokvěté růže (floribundy, polyantky a polyanthybridy), vyznačující se nižším vzrůstem, mnohokvětností a opakovaným kvetením až do podzimu.

řez růží
Popínavé růže rozlišujeme na dvě rozdílné skupiny:

 1. Pro první jsou typické méně ohebné pruty, plné květy a dlouhá doba kvetení.
 2. Druhá skupina se vyznačuje dlouhými ohebnými výhony a menšími seskupeními květů. Tyto růže kvetou za sezonu pouze jednou, ale o to bohatěji. 
 3. Pnoucí růže tvarujeme řezem podle potřeby a intenzity růstu výhonů.


Sedm zásad pro správný řez růží

 1. Na keři má být co nejvíce mladých květuschopných výhonů a co nejméně starého dřeva.
 2. Keř udržujte zdravý a v plné síle a jeho střed ponechte otevřený pro slunce a vzduch.
 3. Pravidelným každoročním řezem udržujte rovnoměrně vyvážený, vzhledný tvar keře.
 4. Řežte v době počátku nalévání pupenů, kdy se růže probouzejí z růstového klidu a začíná proudění rostlinné šťávy – právě v tomto období se řezné rány dobře zacelují.
 5. Odřežte všechno suché, staré a slabé dřevo. Řez by měl být veden mírně šikmo 5–8 mm nad pupenem, přičemž nejvýše postavený pupen by měl směřovat směrem ven.
 6. Každý rok odstraňte nejméně jednu základní větev až k nejnižšímu očku těsně nad půdou.
 7. Po prvním období kvetení seřízněte stonky s odkvetlými květy až na spodní dobře vyvinutá očka na stonku. Podnítíte tím tvorbu nových bujných výhonů, které pak poskytnou druhé, případně i třetí květy.

řez růží
Jak prořezávat popínavé růže?  

Existují dvě zásadně rozdílné skupiny popínavých růží, uvedené výše. Častěji pěstujeme popínavé růže s méně ohebnými pruty a plnými květy. Druhá skupina pnoucích růží („Rambler“) má dlouhé, ohebné výhony a menší svazky květů, které rozkvétají jen jednou za sezonu, ale o to bohatěji.
Růže první skupiny je nutné vodorovně vyvazovat na opěrnou konstrukci, jen tak se vyvine obzvlášť mnoho květů. Pokud bychom je nechali růst do výšky, kvetly by jen na koncích výhonů. Po odkvětu řez omezíme jen na zkrácení odkvetlých postranních výhonů na tři až pět oček.

 1. Pokud zjistíme, že hlavní výhony začínají kvést slaběji, zkrátíme je na spodní mladý, bujně rostoucí výhon.
 2. U starých popínavých růží doporučuji provést zmlazovací řez. Každým rokem pak zkrátíme třetinu hlavních výhonů na výšku asi 10 cm nad zemí, což podnítí k růstu spící pupeny na bázi.

řez růží
Růže skupiny „Rambler“ nevytvářejí trvalou kostru, pravidelně jim od země narůstají nové, ohebné, často několik metrů dlouhé výhony. Tyto růže kvetou pouze jednou za sezonu a po odkvětu je čas na udržovací řez.

 1. V létě zkrátíme každý třetí hlavní nejstarší výhon, aby se vytvářely nové dlouhé výhony.
 2. Postranní výhony, které právě odkvetly, odřežeme asi na 10 cm.
 3. Udržovací řez pak spočívá v odstraňování všech odkvetlých výhonů blízko u země a tento řez je současně řezem zmlazovacím.

Jak správně sklízet růže určení k řezu?


Keře, z nichž odřezáváme květy do vázy, upravujeme letním řezem a ten je vlastně daný již tím, že květy odřezáváme. Květ bychom měli řezat asi 5–8 mm nad listem s vyvinutým očkem. Ze spodních oček v úžlabí ponechaných listů pak vyraší nové mladé letorosty zakončené květy. 

Co si při řezu růží pamatovat? – rekapitulace

- Aby se výhon dobře zhojil, používáme jedině ostré, čisté nůžky či speciální nože.
- Při odstraňování zahnívajícího výhonu řežeme tak hluboko, až narazíme na zdravé dřevo
- Při řezu odkvetlých výhonů stříháme obvykle nad druhým či třetím očkem směrem od květu.
- Výhon odstřihujeme šikmo asi centimetr nad očkem. Jinak by do něj zatékala voda a zvyšovala by se pravděpodobnost nákazy nějakou chorobou. Proto je rovněž důležité, aby řez byl v ploše rovný, neroztřepený a čistý.
- Keříkové druhy kvetoucí jen jednou řežeme mírně - spíše jen zkrátíme převislé a starší výhony.
- Růže, které rozkvétají opakovaně, můžeme sestřihnout razantněji. Vždy však zachováme tři až čtyři očka.
- Popínavým růžím postačí odstranit přerůstající větvičky a poškozené či uschlé výhony. Ke zmlazování popínavých růží je nejvhodnější doba koncem zimy. Odvděčí se nám pak žádoucím bujným růstem.
- Záhonovým růžím odstraníme na jaře všechny slabé a namrzlé výhony tak, aby zbývající části keře měly dostatek místa. Výhony zkracujeme přibližně na polovinu až jednu třetinu původní délky.
- Mnohokvěté růže nemusíme řezat tak radikálně. Každopádně odstraníme rozvětvené výhony, aby po řezu měly asi 30 centimetrů.
- Mini růže zmlazujeme také střídmějším řezem.
- Pro stromkové druhy platí stejné zásady jako pro růže záhonové.
- Specifikem jsou růže smuteční (převislé), které zkracujeme minimálně.
- Při likvidaci planých výhonů, které občas z podnože vyraší, musíme postupovat důsledně a výhon uříznout celý. Někdy se radí jeho vytrhnutí.
- Předpokladem správného řezu růží je zvládnutí činnosti po technické stránce. Když si nejsme jisti, zda keříky sestříháme správně, raději tuto práci zadáme specializované firmě nebo zkušenému zahradníkovi.

Řez růží - alternativní text

01-1-zlaticeKdy řezat růže

Jarní řez růží provádíme nejlépe v čase, kdy kvete zlatice (Forsithya), lidově „zlatý déšť“. Na podzim růže zbytečně neřežeme, pouze odstraníme nevzhledné konce s odkvetlými květy případně výhony, které na zahradě překáží. Hlavní řez růží je tedy na jaře. Po jiarním střihu následuje hnojení.

Způsob vedení řezu

Nejdůležitější výbavou pro řezání růží jsou opravdu ostré dvousečné zahradní nůžky a měkké, ale odolné rukavice. Dnes se dají sehnat speciální rukavice pro práci s růžemi, které ochrání vaše ruce před trny.

Řez vedeme vždy mírně šikmo jen několik milimetrů nad očkem nebo nad rozvětvením. Zbytečně dlouhé konce nad očkem jsou nevzhledné a mohou být zbytečně prostorem pro houbové choroby. Naopak příliš těsný řez u očka může způsobit jeho poškození. 01-2-zlatice 


Pravidla řezu růží

Při vlastním řezu růží vždy začněte tím, že nejprve odstraníte všechny části, které jsou po zimě poškozeny (a v dubnu je to už opravdu dobře vidět). Pak pokračujte tím, že dáte pryč přestárlé výhony (zdřevnatělé silné stonky). Ty se řežou co nejblíže k místu štěpování (u země). K tomu často potřebujete silné pákové nůžky.

Další přijdou na řadu větve, které se kříží nebo jinak překáží. Necháváme na keříku pupeny a větve, které směřují ven z keříku. Vycházejte z toho, že korunka by měla mít pravidelně rozestavěné základní výhony v počtu 3 – 5. Z těch se bude dále rozvíjet rostlina. Detail postupu při střihu růží je zřejmý z obrázků.

1 a 3: Obecně se snažíme o to, aby se rostlina rozvětvovala do šířky a aby byla zavětvena a olistěna již od země. Proto boční výhony řežeme nad očkem, které směřuje ven.

2: Výhon směřující nahoru zakrátíme na vhodnou výšku, která se liší podle vzrůstu odrůdy a druhu: U běžných druhů je to od 20 cm do 30 cm , u větších keřových růží 30 – 50 cm , u zakrslých (miniaturních) 10 – 20 cm .

4: Výhony vhodně a pravidelně vyplňující keřík ponecháme a hlouběji zakrátíme, aby se ještě rozvětvily.

5: Odřežeme výhony, které se kříží a nadměrně rostlinu zahušťují.

6. U starších rostlin odstraňujeme staré dřevo (silné zdřevnatělé a hnědočerné části) až u země, což se nazývá zmlazování. Tím podpoříme tvorbu nových výhonů, které lépe kvetou. Tento řez provádíme těsně nad místem štěpování, ale tak, abychom jej nepoškodili.

01-3-zlaticeSpecifika řezu půdopokryvných růží

Řez půdopokryvných růží je velmi jednoduchý. Dokonce se ve veřejné zeleni používají motorové plotostřihy (nůžky na živé ploty), pomocí nichž se jednoduše půdopokryvné růže na jaře zkrátí na jednotnou výšku 10 až 15 cm . Na vlastní zahradě si s tím můžete dát větší práci a použít klasické nůžky. Záleží na velikosti plochy růží, kterou máte takto ošetřit.

01-4-zlaticeSpecifika řezu stromkových růží

Stromkové růže se řežou podle toho, jaký typ růže je na kmínku naštěpován. Nejčastěji se na kmínek štěpují mnohokvěté (záhonové růže) a velkokvěté odrůdy, které na jaře zakrátíme na 20 až 40 cm . Speciálnějším tvarem jsou tzv. kaskádové růže, které využívají výšku kmínku k tomu, aby pak převisaly dolů a tvořily kvetoucí deštník. K tomu účelu se štěpují na vyšší kmínek ( 140 cm ) popínavé a půdopokryvné sorty. V tomto případě řežeme podobně na délku výhonu 20 až 40 cm , aby se růže dále větvila. Takto zkrácené výhony stačí za jednu sezónu dorůst do délky až kolem 1 m . Razantnějším řezem docílíme omlazení rostliny a kompaktnějšího tvaru.

Specifika řezu pnoucích růží 01-7-zlatice

Popínavé růže  se dělí na climbery a rambleryClimbery jsou běžné zahradní odrůdy dorůstající 2,5 – 4 m . Ramblery jsou jednou kvetoucí divoké odrůdy, které dorůstají až 8 m a jsou schopny se samy pnout po nejrůznějších oporách.

Climbery kvetou především na výhonech, které nerostou přímo vzhůru. Proto se snažte vyvazováním a řezem podpořit tvorbu krátkých bočních výhonů. Čím je výhon vodorovnější, tím lépe pokvete. Staré výhony odstraňte až u země, zmrzlé větve střihněte až do úrovně zdravého živého dřeva.

Specifika řezu jednou kvetoucích růží.

Výjimkou jsou pouze jednou kvetoucí sorty – tam řežeme co nejméně, abychom zachovali charakter a nezničily květní pupeny z loňska. Zbavujeme se tedy jen starých, poškozených, namrzlých a příliš dlouhých výhonů.

 

Sázení růží

plant-o-fix

Sázení růží v bio-obalech „Plant-o-fix“

Patentovaný bio-bal firmy Kordes umožňuje nejsnadnější způsob sázení růží bez rizika poškození kořenového balu. Růže je již od výrobce zasazena ve speciálním rašelinném bio-obalu, který je vložen do plastového kontejneru. Před zasázením růže se vyjme rostlina z plastového kontejneru a ponechá se v rašelinném bio-obalu, se kterým se i sází. Před zasazením se růže v bio-obalu nevkládá do nádoby s vodou, aby se bio-obal nepoškodil. Postup sázení (velikost jámy, výška sázení, zalévání) je stejný jako při sázení růží ve standardním kontejneru – viz níže. Rašelinný bio-obal se během několik týdnů v zemi rozloží.

 

sazeni01Sázení kontejnerovaných růží

Těsně před vysazením růže, ponořte kontejner asi na 2 minuty do nádoby s vodou. Kontejner nechte ponořený, dokud ze substrátu vycházejí bublinky vzduchu. Tímto způsobem zajistíte dostatečné provlhčení substrátu, ve kterém je růže zasazená.

sazeni02Pomocí rýče nebo rycích vidlí vytvořte jámu, která bude dvakrát tak širší a hlubší než je velikost kořenového balu. Dno i boky načechrejte rycími vidlemi a na dno dejte kvalitní zahradní substrát nebo vyzrálý kompost.

Růže umístěte tak, aby místo štěpování bylo cca 5 cm nad úrovní terénu. Místo štěpování poznáte podle specifického „uzlu“ na výhonu, nad kterým se růže začíná větvit.

 

sazeni03 sazeni04

Zeminou přihrňte sazenici růže tak, aby se kolem rostliny vytvořila nízká hráz, která zabrání úniku vody při zalévání. Rostlinu po zasazení dostatečně prolijte vodou. Rostlinu zalévejte hlavně v období sucha, dokud rostlina spolehlivě nezakoření.

 

Sázení prostokořenných růží

01-zastrizeni

Zásadní pro dobré zakořenění rostliny je výběr kvalitního materiálu. Věnujte tedy pozornost již samornému nákupu sazenice růže. Před samotnou výsadbou prostokořené růže je nutné sazenici růže upravit. Výhonky prostokořenné růže zkraťe ostrými nůžkami na délku cca 15 cm. Rovněž mírně sestřihněte konečky kořínků. Poté rostlinu vložte do nádoby s vodou a nechte ji celou ponořenou 12 až 24 hodin před vysázením.

 

 

 

 

02-hloubka-zasazeni

 

Růži sázejte do kvalitního substrátu. Nejlépe se jim daří v hlinito-písčité půdě. Pokud nemáte dostatečně kvalitní zem, vytvořte širokou a dostatečně hlubokou jámu (min. 60 cm) a růži sázejte do kvalitního substrátu určeného pro růže. Při samotném sázení růže dbejte na správnou hloubku umístění sazenice. Očko by mělo být cca 5 cm pod povrchem zeminy.

03-zaliti

 

 

Zeminou přihrňte sazenici růže tak, aby se kolem rostliny vytvořila nízká hráz, která zabrání úniku vody při zalévání. Rostlinu po zasazení dostatečně prolijte vodou. Substrát pak udržujte trvale vlhký, dokud rostlina nezakoření.

 

04-zahrnuti

 

 

Rostlinu je třeba chránit před mrazem. Důležité je zajistit ochranu v místě očka. Při podzimním sázení, ale i brzy z jara navršte zeminu směrem k očku tak, aby toto místo bylo maximálně chráněno před mrazem. Růže je rostlina kvetoucí na čerstvém dřevě, proto jí nevadí jarní střih. Vyžene nové výhony, které kvetou hned prvním rokem.

 

Zpět